Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Avonova Apladalens vårdcentral Värnamo - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Hälsocenter

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Sammanfattning

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

KOL

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2017-01-20
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv