Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Bräcke Diakoni Vårdcentral Lokstallarna - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

  1. Fysisk aktivitet vid depression
  2.  

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-10-31
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv