Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Bräcke Diakoni Vårdcentralen Nyhälsan, Nässjö (inklusive filial i Forserum) - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Hälsofrämjande sjukskrivning för personer med psykosocial ohälsa

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Hälsofrämjande sjukskrivning för personer med psykosocial ohälsa

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Hälsofrämjande sjukskrivning för personer med psykosocial ohälsa

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Hälsofrämjande arbete, livsstilssamtal för utsatta grupper (Forserum VC)

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Hälsofrämjande arbete, livsstilssamtal för utsatta grupper (Forserum VC)

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Hälsofrämjande arbete, livsstilssamtal för utsatta grupper (Forserum VC)

Uppdaterad: 2017-01-20
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv