Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Familjeläkarna i Forserum - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Hälsofrämjande arbete, livsstilssamtal för utsatta grupper

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Förbättrad kommunikation med nyanlända

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-03-30
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv