Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Gislaveds vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Psykisk hälsa - tidig upptäckt. Användning av frågeformuläret 4DSQ

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

A3: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/4DSQ_GislavedsVC_20160331.docx

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/4DSQ_gislavedsVC_20161207.docx

Sammanfattning: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Hur_4DSQ_GislavedsVC_2016.docx

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Poster Gislaveds VC

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Rätt vårdnivå - Triangering till rätt vårdgivare inom vårdcentralens rehabilitering

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/ratt_vardniva_triagering_och_forsta_bedomning20160331.docx

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Ratt_vardniva_triagering_gislavedsVC20161208.docx

Sammanfattning: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Hur_Vad_triagering_gislavedsVC_161208.docx

 

 

 

Uppdaterad: 2016-12-13
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv