Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Gislehälsans vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Gislehälsans café för äldre

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

A3: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Gislehalsan_A3_halsoframjande_aldre.docx 

PGSA 1: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/pgsa_gislehalsancafe_1_april2016.docx

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/A3_Gislehalsan_aldrecafe_2016.docx

Sammanfattning: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Sammanfattn_Gislehlsan_aldrecafe_2016.docx

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Poster Gislehälsan

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Äldremottagning på vårdcentralen

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

A3: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Gislehalsan_A3_aldremottagning_2016.docx

PGSA1: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/pgsa_aldremottagning_1_april2016.docx

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3:http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/A3_Aldremottagning_Gislehalsan_2016.docx

Sammanfattning: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Sammanfattn_Gislehalsan_aldremottagning_2016.docx

 

 

Uppdaterad: 2016-12-13
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv