Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Gnosjö vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Vårdens del i asylsökandes vardag. God kunskap och förståelse hos asylsökande för att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar.

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Tryggare_invanare_Gnosjo_stod_till_flyktingar_160307.docx

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3:http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/A3_tryggare_invanare_i_gnosjo_kommun_2016.docx

Sammanfattning:http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Sammanfattn_handlingsplan_vid_flyktingstrom_Gnosjo_2016.docx

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Poster Gnosjö VC

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Hälsorum: påverka sin vardag och upptäcka hypertoni

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Halsorum_hypertoni_160307.docx

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3:http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/A3_paverka_sin_vardag_och_upptacka_hypertoni.docx

Sammanfattning: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/sammanfattn_halsorum_Gnosjo_2016.docx

 

 

 

Uppdaterad: 2016-12-13
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv