Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Hälsans vårdcentral 1 - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Information/utbildning om stress, sömn och kost ute i samhället för PRO, SPF och öppna förskolor

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Systematiskt arbetssätt för diabetespatienter ska ligga bättre i sina HbA1c värden

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-12-20
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv