Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Landsbro vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Fall

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Fall

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård- fall

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Diabetes

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Diabetes

 

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-12-28
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv