Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarhuset Tranås - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Bättre förståelse/omhändertagande vid psykisk ohälsa

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Bättre förståelse/omhändertagande vid psykisk ohälsa

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Bättre förståelse/omhändertagande vid psykisk ohälsa

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Personcentrerad och effektiv sjukskrivningsprocess

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Personcentrerad och effektiv sjukskrivningsprocess

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-11-28
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv