Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Nässjö Läkarhus - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Förebygga ohälsa för ensamstående äldre och personer som är utlandsfödda

PGSA

Data till patientföreningen

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Förebygga ohälsa för ensamstående äldre och personer som är utlandsfödda

PGSA

Data till patientföreningen

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Minskad telefonbelastning - mer tid till mest sjuka

PGSA

Data till informationskort

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Minskad telefonbelastning - mer tid till mest sjuka

PGSA

Data till informationskort

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Minskad telefonbelastning - mer tid till mest sjuka

 

Uppdaterad: 2016-11-28
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv