Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Nässjö vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Bättre hälsa för ensamboende äldre

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Psykisk ohälsa

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Psykisk öhälsa - Ändrat arbetssätt gav tillgänglighet till psykosociala-enheten

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Personcentrerade e-tjänster

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Personcentrerade e-tjänster

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-11-29
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv