Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Reftele vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Tidig upptäckt av KOL. Screening med COPD6 i kommun och FHV

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Tidig upptäckt av KOL


Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3:http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/A3_Tidig_upptackt_av_KOL_RefteleVC_2016.docx

Sammanfattning: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Sammanfattn_Tidig_upptackt_av_KOL_RefteleVC_2016.docx

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Poster Reftele

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Läkarkontinuitet

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Läkarkontinuitet

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3:http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/a3_oka_lakarkontinuitet_refteleVC_160620.docx

Sammanfattning: http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Sammanf_oka_lakarkontinuiteten_pa_RefteleVC_2016.docx

 

 

 

Uppdaterad: 2016-12-13
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv