Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Råslätts vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

1. Matvanor - en riktad intervention med dialog/föreläsning/butiksvandring

2. Ökad användning av minispirometri

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

1. KOL (Poster)

 

Uppdaterad: 2016-11-25
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv