Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Skillingaryds vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

FaR-samverkan

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Upptäcka högt blodtryck Upptäcka högt blodtryck hos patienter under 40 år

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

 

 

Uppdaterad: 2016-12-20
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv