Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Vetlanda vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Ohälsa definierad via Hälsokurvan och viktmottagning (kost och motion)

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

A3 Hälsoprogram

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

A3 Hälsoprogram
 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde


Sjukskrivningsprocessen

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Sjukskrivningsprocessen-A3

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2


Sjukskrivningsprocessen-A3

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-12-28
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv