Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Wetterhälsan - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Personer, listade på Wetterhälsan, med psykisk ohälsa ska erbjudas snabb första bedömning på rätt vårdnivå

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Personer, listade på Wetterhälsan, med psykisk ohälsa ska erbjudas snabb första bedömning på rätt vårdnivå

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

1. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

2. Personer, listade på Wetterhälsan, med psykisk ohälsa ska erbjudas snabb första bedömning på rätt vårdnivå

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

1. Personer, listade på Wetterhälsan, med psykisk ohälsa ska erbjudas snabb första bedömning på rätt vårdnivå (Poster)

2. Personer, listade på Wetterhälsan, med psykisk ohälsa ska erjbudas snabb första bedömning på rätt vårdnivå (sammanfattning A4)

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

1. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

2. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå (sammanfattning A4)

 

Uppdaterad: 2016-12-02
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv