Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Vårdcentralen Aroma Vetlanda - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Fallprevention

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Fallprevention

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Fallprevention

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Trygga och välinformerade patienter

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Trygga och välinformerade patienter

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Trygga välinformerade patienter

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-12-29
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv