Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Wasa vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Asylboende Centria, underlätta vård med frågeformulär och rådgivning

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Tidig upptäckt av odiagnostiserat högt blodtryck

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-05-04
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv