Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Vårdcentralernas förbättringsarbeten 2017

De valda förbättringsarbetena redovisas till stödteamet som publicerar nedan. Leverantörer som väljer att inte ha regelbunden kontakt med stödteam ska redovisa sina förbättringsarbeten till ansvarigt stödteam senast 28  februari, 26 maj och 30 november.

Vårdcentral

Förbättringsarbeten

Kontaktperson

Anderstorps vårdcentral

Tidigt identifiera stressrelaterad ohälsa genom att utveckla Hälsorummets funktion mot en psykosöcial inriktning

Alexandra Åberg, Boel Simonsson

Aneby vårdcentral

Förbättra psykiska måendet och ge verktyg till förändring av livssituationen hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Kristin Magnfält, Birgitta Brengdahl

Unicare vårdcentral, Värnamo

Mångsökare

Sirpa Mellin-Aska, Margareta Nyberg

Unicare vårdcentral Vetlanda

Vårdsamordning

Stefan Gunnarsson, Ingvor Andersson

Bankeryds vårdcentral

Rörelse för ett bättre liv

Johannes Nordal, Magnusson Gunilla

Bodafors vårdcentral

Hypertonimottagning

Pernilla Mårtensson

Bräcke Diakoni Vårdcentral Lokstallarna, Jönköping

Samverkan kring de mest sjuka

Vanja Arrias

Bräcke Diakoni Vårdcentralen Nyhälsan, Nässjö

Främja psykisk hälsa för personer 20-35 år

Emma Steen, Rebecca Svalbring

Eksjö vårdcentral

Minska återinläggningarna på medicinkliniken

Barbro Andersson, Marie Sjöbrink

Gislaveds vårdcentral

Trygghet för personer 75 år och äldre - starta äldremottagning

Marie-Louise Klang, Alexandra Åberg

Gislehälsan, Gislaved

Äldre-café 2.0: Förbättra och behålla God hälsa hos våra äldre listade patienter

Heike Porath

Gnosjö vårdcentral

Utveckla hembesök i samband med vårdsamordning

Annika Park, Marianne Bolin, Evelina Ekros

Gränna vårdcentral

Ökad tygghet för våra äldre

Kersti Kittus, Christina Jangmo Kjellberg,Jenny Fransson, Valentina Moldovan

Habo vårdcentral

Minska antalet långtidssjukskrivna i Habo

Lotta Pollack, Veronica Thane

Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

Hjärsviktsmottagning

Ann Vikström

Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Frax-skattning i samband med Hälsosamtal för 70-åringar

Pia Bergman, Marie Sigfridsson, Cecilia Svensson

Kungshälsans vårdcentral, Huskvarna

Bättre blodtryck hos diabetiker

Peter Fransson

Landsbro vårdcentral

Ökad tillgänglighetoch delaktighet inom e-tjänster

Jane Broling-Danielsson

Läkarhuset Huskvarna

Förbättrat omhändertagande vid psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär

Gabriella Orrgren

Läkarhuset Tranås

Kulturunderstödd rehabilitering

Hanna Gunnarsson

Läkarhuset Väster, Jönköping

Ökade möjligheter till återgång i arbete tillsammans med rätt aktör

Johan Svensson

Läkarhuset Öster, Jönköping

Förbättrat omhändertagande vid psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär

Gabriella Orrgren

Mariannelunds vårdcentral

Minska antalet läkemedel hos personer över 75 år

Susanne Nilsson

Mullsjö vårdcentral

Äldre-mottagning i samverkan med Mullsjö kommun - Hur möter vi vårdbehov från personer som är 75 år och äldre?

Lise-Lotthe Hedström

Norrahammars vårdcentral

Bättre omhändertagande av patienter med psykosocial ohälsa

Maria Andell

Nässjö Läkarhus

Främja Fysisk aktivitet

Malin Lundberg

Nässjö vårdcentral

Seniormottagning

Göran Runesson, Susanne Bergander

Reftele vårdcentral

Reftele är är en filial till Smålandstenar där förbättringsarbetet görs.

 

Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Mobilt Estherteam

Anette Sparf, Birgitta Karlsved

Rosenlunds vårdcentral

Bättre levnadsvanor som leder till bättre hälsa för patienter med psykisk funktionsnedsättning

Angela Eckerby

Rydaholms vårdcentral

PLUS-mottagning

Eva Johansson

Annelie Sonéus

Råslätts vårdcentral

Organisera diabetesarbetet på mer effektivt sätt. Prioritera på annat sätt? Minska andel patienter med HbA1c > 70

Ann Söderström, Britt-Marie Gustavsson, Maria Axelsson, Lisbeth Andreasson

Skillingaryds vårdcentral

Förbättra kommunikation och kommunikationsrutiner mellan Skillingaryds Vårdcentral och hemsjukvården i Vaggeryds kommun

Sara Fredh, Kerstin Hammar

Smålandsstenars vårdcentral

God Hälsa  att stödja vår befolkning till att själv kunna förbättra sin hälsa

Åsa Dahlqvist

Sävsjö vårdcentral

Vrigstad läkarmottagning är numera en del av Sävsjö vårdcentral. Förbättringsarbetet görs av Vrigstad

 

Tenhults vårdcentral

Bättre levnadsvanor som leder till bättre hälsa för patienter med psykisk funktionsnedsättning

Angela Eckerby

Tranås vårdcentral

Förbättrat stöd till äldre med psykisk ohälsa i samverkan med seniorcentral, pensionärsorganisationer och studieförbund

Katharina Wik Söderström, Helene Lorenz, Peter Lundin Johansson, Tova Palm

Vaggeryds vårdcentral

Vårdsamordning på Vaggeryds vårdcentral.

Gunilla Clarin och  Maria Ottosson

Wasa vårdcentral, Huskvarna

Nytt arbetssätt i syfte att minska risk för typ 2 diabetes.   

Aleksandra Josefsson, Johannes Edlund

Vetlanda vårdcentral

Ökad tillgänglighet till psykosociala teamet och förbättrad samverkan internt

Jane Broling

Wetterhälsan, Jönköping

Fysioterapeut som remittent till röntgen

Christina Holmer

Vrigstad Läkarmottagning

Hälsoguider för nyanlända

Vibe Steen Ramberg

Vråens vårdcentral

PLUS - mottagning

Maria Uhlmann, Annelie Soneus

Vårdcentralen Aroma Vetlanda

Förbättrad process kring sjukskrivning för både patient, VC och FK

Roland Lundgren, Marie Rooth, Eva Karlsson

Väster vårdcentral, Värnamo

Förbättra flödet av handpatienter på vårdcentralen

Anna Wingerup, Frida Fridsäll

Öxnehaga vårdcentral

Förbättrat arbetssätt kring långtidssjukskrivna

Miriam Carlsson, Benjamin Enell, Eva Svensson

Uppdaterad: 2017-12-06
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv