Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Norrahammars vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2017

Förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 3


Bilaga 1 - Triagering personer med psykosocial ohälsa

Bilaga 2 - Patientenkät psykosocial teamet

Bilaga 3 - Externa kontakter

Kort sammanfattning av förbättringsarbetet

 

Presentation vid Utvecklingskraft 2018

 

 

 

Uppdaterad: 2017-12-01
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv