Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Systematiskt förbättringsarbete 2019 - Psykisk hälsa

Leverantörens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan för att säkra resultat tillsammans med andra vårdgivare.

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete. För att få full ersättning 2019 ska leverantören ha en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin verksamhet samt genomföra ett systematiskt förbättringsarbete inom psykisk hälsa.

Leverantören erbjuds stöd för förbättringsarbetet.

 

Viktiga datum för förbättringsarbetet

Systematiskt förbättringsarbete 2019

Visa större bild av tidsplanen ovan

 

Kriterier, bedömning, verktyg och redovisningar

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Mer information

Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-11-30
Marita Sandqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion