Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert 2.0

170222 bytte Senior alert plattform.

 • Alla registrerande enheter , som varit aktiva 1,5 år (från 150809) tillbaka finns nu i den nya plattformen. Det innebär att 8675 st registrerande enheter flyttas med över.

 • För enheter som följt med över finns data i våra rapporter från 140701

 • Alla användare som varit aktiva (inloggad) senaste 1,5 året ( från 150809) har flyttats över till den nya plattformen, dvs 18353 användare följde med till den nya plattformen

 • Alla inskrivna personer under ”Aktuella på enheten” i gamla plattformen har flyttats över till den nya plattformen och ses på "Enhetsöversikten". De som blivit felaktigt avslutade i gamla plattformen, ses på ”Enhetsöversikten” och måste avslutas igen.

 • Bakomliggande orsaker har uppdaterats i nya plattformen. De uppgifter som flyttats över innehåller de gamla bakomliggande orsakerna och överensstämmer inte helt med nya plattformen. De nya bakomliggande orsakerna får du fram nästa gång du startar en ny vårdpreventiv process.

 • Tidigare registreringar för Blåsdysfunktion kommer inte flyttas över då Nikola-nätverket i samband med uppdraget från Socialstyrelsen ska ta fram nya indikatorer för blåsdysfunktion hos äldre och valt att uppdatera även riskbedömningsfrågorna för blåsdysfunktion. Åtgärderna är samma.

 • Om du inte kan göra några nya registreringar eller fortsätta tidigare registreringar, är din dator inställd i kompabilitetsläge. Detta måste ändras av din lokala IT-enhet.

 • Under några veckor har vi inte möjlighet att göra någon administration av enheter i registret.

 • Vid första releasen finns det inga rapporter. Söker man data över tidigare registreringar hämtas det i www.senioralertportalen.se

 • Enheterna i nya plattformen kommer vara organiserat utifrån enhetstyper.

 • I det nya rapportverktyget kommer enheterna vara sökbara utifrån juridiska vårdgivare (kommuner, landsting/regioner, privata) län och stadsdelar. Rapporterna kommer inte längre vara uppdelade i hierarkier och statistiknivåer. Detta betyder också att i namnen på enheterna kommer landstings-/regions- eller kommunens namn inte att behövas då det genereras automtisk från registret i samband med bl a sökning av rapporter

 • Påbörjade eller klarmarkerade Riskbedömningar som saknar åtgärder går att avsluta direkt.

 • Klarmarkerade Riskbedömningar med påbörjade (ej klarmarkerade) åtgärder går att avsluta direkt.

 • Riskbedömningar med klarmarkerade åtgärder måste följas upp.

 • För att avsluta en person, gå in på personöversikten och klicka på avslut uppe till höger.

 • Alla funktioner kommer inte vara klar i första releasen, ex Personens resultat över tid och Personens historik. Senior alert kommer uppdateras varje tisdag.

 • Det kommer vara möjligt att logga in i det gamla systemet för att se registreringar och rapporter. Ingen registrering kommer vara möjlig i den gamla plattformen.

Frågor som tas bort:
- Har personen vårdats hos annan vårdgivare sen senaste riskbedömningen?
- Har information inhämtas från föregående vårdgivare angående eventuella risker/förebyggande åtgärder?
- Frågorna om över- och underkäke i ROAG.
- Vid avslut ”Flytt till annan enhet”, ”Vårdkontakt upphör”, ”Utskriven till ordinarie boende (hemmet)” och ”Flytt/utskriven till särskilt boende”.
- Har personen givit samtycke till informationsöverföring?
- Har information om aktuella förebyggande och behandlande åtgärder givits till kommande vårdgivare?

Nya frågor:
- Vid viktminskning mer än 1 kg mellan riskbedömning och uppföljning tillkommer frågan ”Är viktminskningen ett resultat av minskad svullnad på grund av vätskedrivande medicinering?”.
- Vid avslut kan man endast ange ”utskriven” eller ”avliden”.
- Munhälsa har fått bakomliggande åtgärder. Se blankett ovan.

Regler som förändras:
- När det enbart har gjorts en riskbedömning, och denna riskbedömning är äldre än 6 månader kan man inte längre gå vidare i processen utan en ny process måste påbörjas med en ny riskbedömning. Den gamla riskbedömningen läggs i personens historik och en ny tom process ses på enhetsöversikten.
- Riskbedömningar kan registreras i Senior alert från dagens datum och max 6 månader tillbaka i tiden.
- Om det finns en tidigare klarmarkerad åtgärdsplan och riskbedömningen inte är äldre än 6 månader kan man skapa en ny åtgärdsplan utan att först behöva göra en ny riskbedömning, en så kallad ”loop”.
- Det går inte ändra bedömningsinstrument på personnivå.

Kontakt:

Kicki Malmsten
0767-232004

Josephine Garpsäter
0722-052474

 

 

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion