Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Tilläggsuppdrag som övergripande vårdsamordnare 2017

Regionen tecknar avtal med och ersätter tre leverantörer med ett övergripande ansvar inom en länsdel för stöd till vårdcentralernas samordnare av vården för de mest sjuka.

Uppdragsbeskrivning övergripande vårdsamordnare

En övergripande vårdsamordnare ska ha erfarenhet av rollen som vårdsamordnare och en vilja att utveckla och hjälpa andra att växa i sin roll som vårdsamordnare.  En övergripande vårdsamordnare ska se värdet av samverkan och att ha en god relation med sjukhusens olika kliniker och kommunerna i länsdelen.

Leverantörens övergripande vårdsamordnare ska:

  • samordna och sprida information till länsdelens vårdsamordnare
  • medverka i förbättringsarbete kring vården av de mest sjuka i samverkan med primärvården, slutenvården och kommunerna i länsdelen
  • ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och anhörigföreningar
  • ha en aktiv roll i länets vårdsamordningsteam som består av de tre länsdelsansvariga vårdsamordnarna och representant från regionens primärvårdsenhet

Ersättning

Regionen ersätter leverantörer med tilläggsuppdraget med 10 000 kronor per månad under 2017. Ersättningen motsvarar 20 procent av den heltidstjänstgöring som ska avsättas för uppdraget.

 

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till avsnitt 7.7 Vården av de mest sjuka i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2016”.
Fastställt 2015-12-10

Mer information

Samordning av vården av de mest sjuka

Uppdaterad: 2017-03-23
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv