Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Samordning av vården av de mest sjuka 2018

Uppdragsbeskrivning för vårdsamordnare

Leverantörens namngivna vårdsamordnare ska:

  • stödja den mest sjuka så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes vård fungerar på ett tillfredsställande sätt för patienten
  • vara anträffbar på särskilt direktnummer för den mest sjuka, närstående och vårdpersonal
  • vid behov, och i samverkan med kommunens hemsjukvård, samordna hembesök av läkare till hemsjukvårdspatienter som valt vårdcentralen
  • samordna dialogen mellan vårdcentralens läkare, hemsjukvården och specialistvården
  • ta huvudansvar för regelbunden dialog med kommunens hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län
  • medverka i förbättringsarbete kring vården av de mest sjuka och förbättra vårdcentralens omhändertagande av de mest sjuka för att förhindra undvikbar sjukhusvård
  • ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och anhörigföreningar
  • aktivt delta i samordnad vårdplanering för de mest sjuka vid utskrivning tillsammans med kommunens sjuksköterska. Samordnad vårdplaneringen dokumenteras i samordnad individuell vårdplan (SIP- journalmall/blankett) i Cosmic.
  • aktivt delta i samordnad vårdplanering för de mest sjuka vid andra tillfällen än vid utskrivning. Vårdplaneringen dokumenteras i samordnad individuell vårdplan (SIP- journalmall/blankett) i Cosmic.

Kallelse till samordnad vårdplanering kan skickas från såväl sjukhusklinik, vårdcentral eller kommunen.

Vårdsamordnaren avgör sitt deltagande utifrån patientens behov efter dialog med kommunens sjuksköterska som blivit kallad till vårdplanering.

Leverantörens vårdsamordnare kan få stöd i sin roll av den övergripande vårdsamordnare som finns i varje länsdel.

Ersättning

Villkor/insats

Kod

Ersättning

Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sjukhus

KVÅ AU125

4 000 kronor

Samordnad vårdplanering vid annat tillfälle

KVÅ AU124

4 000 kronor

 

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till avsnitt 7.7 Vården av de mest sjuka i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018”.
 

Mer information

Tilläggsuppdrag som övergripande vårdsamordnare

Samordnad individuell plan (SIP)

Uppdaterad: 2018-01-17
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv