Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarbesök i hemmet

Leverantören kan få särskild ersättning för hembesök hos de mest sjuka.

Ersättning betalas ut för hembesök av läkare dagtid och jourtid som registreras i Cosmic med kontakttyperna:

  • Hembesök enskilt
  • Hembesök team

Eftersom ersättningen för hembesök på jourtid betalas ut till den vårdcentral där läkaren är anställd ska hembesöket registreras och dokumenteras på vårdcentralen där läkaren är anställd.

Ersättning är 3 000 kronor per hembesök.

Planerade besök på särskilt boende ska registreras som utlagd mottagning.

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till ”Primärvård inom vårdval” avsnitt 7.7 Vården av de mest sjuka.
Fastställt 2015-12-10

Uppdaterad: 2017-01-20
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv