Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Metodstöd för sjukskrivning

En sjukskrivning ska vara en del av vård och behandling, som används när det finns ett medicinskt behov vid sjukdom eller skada. Den är jämförbart med annan medicinsk behandling och ska övervägas på liknande sätt som ex. ordination av läkemedel. En sjukskrivning kan både  ”över- och underdoseras” och ibland vara kontraindicerad.

Sjukskrivningen ska hjälpa en person att återvinna och behålla bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för att återgå eller stanna kvar i arbete. En passiv och planlös sjukskrivning riskerar att leda till depression, social isolering och risk för utslagning från arbetslivet.

För att underlätta utredning av patientens behov av åtgärder som kan gynna förmåga att arbeta finns två olika formulär. Uppgifterna kan också ligga till grund för ett läkarintyg vid en eventuell sjukskrivning:

Allmänt om sjukförsäkringen

Allmänt om sjukförsäkringen

sjukpenning, ersättningsnivåer, rehabkedjan, särskilda skäl/oskäliga, allvarlig sjukdom, aktivitets- och sjukersättning
 

Att skriva intyg och utlåtande

Att skriva intyg
och utlåtande

läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg, läkarutlåtande, intyg till arbetsförmedlingen och socialtjänst, utlämnande av uppgifter
 

Läkarens roll vid sjukskrivning

Läkarens roll vid sjukskrivning

medicinsk bedömning, sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan, trepartssamtal och trepartsmöte
 

 

Uppdaterad: 2018-08-06
Susanne Leander, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik