Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Tips

 • Använd Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.
 • Sjukskrivning bör, i den omfattning det är möjligt, ske av den läkare patienten är listad hos. Finns det inte någon fast läkarkontakt bör man ändå efter­sträva kontinuitet.
 • AT-läkare sjukskriver, för längre perioder, enbart efter att ha konsulterat sin handledare.
 • Tänk på helheten -  ex arbete? ekonomi? socialt liv? alkohol/droger? våld i nära relationer?
 • Som läkare kan du kontakta rehabkoordinatorn vid frågor kring ex funktionsnedsättningar/ aktivitetsbegräsningar, arbetssituation/insatser på AF/Soc, innehåll i sjukskrivnings- och rehabplanen och motivation till arbete.
 • Vid arbetsrelaterade besvär ska frågan ställas om företagshälsovården kan kopplas via arbetsgivaren.  
 • Sjukskrivningar kan med fördel avslutas i mitten av arbetsveckan. Detta för att bidra till en mjukare återgång i arbete.
 • En längre tids heltidssjukskrivning kan avslutas med en period av upptrappning i form av deltidsarbete.
 • Rutin för bokning av återbesök till läkare för uppföljning/ny bedömning av behovet av eventuell fortsatt sjukskrivning måste finnas. Patienten ska känna till att besöket är för uppföljning och att en medicinsk bedömning görs av behovet av eventuell förlängning av sjukskrivningen.
 • Redan vid påbörjad sjukskrivning bör sjukskrivningens avslutning planeras och dokumenteras.

Tänk även på att:

 • driva eventuell medicinsk utredning parallellt med rehabilitering.
 • aldrig känna sig tvungen att sjukskriva på grund av tidsbrist eller patientens krav. Den medicinska bedömningen ska visa att sjukskrivning är en behandlingsmetod som på del- eller heltid är motiverat.
 • kunna rådgöra med kollega.
 • större andel av sjukskrivningarna sker på deltid.
 • retroaktiva sjukskrivningar bara utfärdas i undantagsfall.
 • förstadagsin­tyg kan intygas av annan legitmerad personal dag inte sjukskriva när egen sjukanmälan räcker, länk till "Att skriva intyg och utlåtande"
 • vid arbetslöshet och efter dag 180 i sjukskrivningen vid anställning, ska arbetsförmågan bedömas i relation till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.
 • 25% sjukskrivning bör ske med ett planerat avslut.
 • undvik sjukskrivningar via telefon.
Uppdaterad: 2016-12-13
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik