Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Metodstöd för rehabkoordinering

Målsättningen för rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång i arbete, förebygga och optimera sjukskrivningen ur ett patientperspektiv.

 

Filmer, böcker och webbutbildning om rehabkoordinering (SKL, nytt fönster)

 

_________________________________________________________________

Nationella dokument för rehabkoordinering

Kontakt Kontaktuppgifter

 

Kontakt Försäkringsmedicin
(begränsad behörighet)
Samarbetsrum
(begränsad behörighet)
Identifiera patienter i behov av koordinering

Identifiera patienter
 

rutiner, sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

 

Kartläggande samtal

Kartläggande samtal


arbetssätt, mallar, frågeformulär


 

Samverkan med externa aktörer

Samverkan med externa aktörer

kontaktuppgifter, samtycke och utlämnande av uppgifter, tidiga insatser, trepartssamtal/-möte, avstämningsmöte, rätt stöd - rätt försörjning (nollplacerade, etableringen), SIP 

Jämställd och jämlik sjukskrivningsprocess

Jämställd och jämlik sjukskrivningsprocess

jämställd sjukskrivningsprocess, genushanden, våld i nära relationer, statistik, rapportering

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

metodstöd, ifyllnadsstöd, beslutsstöd

Rehabiliteringsbibliotek

Rehabiliterings-
katalog

interna och externa former för rehabilitering

Statistik

Statistik


sjukskrivningsstatistik, behörigheter till olika program

 

Dokumentation och registrering

Dokumentation, registrering och viktiga datum

 brevmallar/frågeformulär,  Cosmicrutiner, datum/ersättning/rapportering

Uppdrag och ledning

Ledning/rutin och styrning

handlingsplan, rutinbeskrivning, kvalitetssäkringsuppdraget,  uppdragsbeskrivning rehabkoordinator

 

Uppdaterad: 2019-05-24
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik