Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Identifiera patienter i behov av koordinering

____________________________________________________

Innehåll på sidan:

Genomgång av sjukskrivningslista

Gå igenom sjukskrivningslistan på enheten kontinuerligt en gång varje vecka eller varannan vecka. Inom vårdcentraler och psykiatriska mottagningar ska vårdåtagande 28 dagar skapas för att möjliggöra mätningar i Diver.

Nya sjukskrivningar primärvård/psykiatrisk mottagning

 

Hitta nya sjukskrivningar
Via Rehabstödet
 • Välj sjukskrivningslängd från 28 dagar
 • Filtrera på startdatum så att de nyaste kommer först och gå igenom vilka som tillkommit med sjukskrivningslängd över 28 dagar sedan du senast gjorde en kontroll. Det underlättar därför att du skriver upp vilket datum du gör kontrollen.
 • Gör vårdåtagandet och tillhörande bokningsunderlag.
   
Via läkarens diktat Vårdadministatör skapar vårdåtagande med tillhörande bokningsunderlag vid ny sjukskrivning som överskrider 28 dagar och skriver "NY" i bokningsinformationen eller meddelas rehabkoordinatorn via messenger som i sin tur själv skapar vårdåtagandet och bokningsunderlaget.

 

Identifiera patienter
 • Gå igenom i journalerna och identifiera patienter som har risk för längre sjukskrivning och behov av koordinerande insatser.

      Prioritera patienter med:

        - psykisk ohälsa

        - icke specifik smärta eller långvarig smärta

        - komplexa fall

        - tidigare sjukskrivningsperioder

Det som främst påverkar risken för långtidssjukskriven är patientens egen tilltro till sin förmåga att återgå i arbete.

 • Lyft aktuella patienter i behov av koordinering med läkare/sjukskrivningsteam för planering av insatser. Insatser kan exempelvis vara:

        - kartläggande samtal

        - bedömning av annan profession eller teambedömning

        - tidig kontakt med arbetsgivare/AF/Soc

 • Säkerställ att det finns en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan eller bidra till att den formuleras och dokumenteras i journal.

 

En rutin måste finnas när/hur rehabkoordinatorn kan föra dialog med läkare/sjukskrivningsteam om sjukskrivningarna.

Flera vårdcentraler har fasta tider/rutiner där rehabkoordinatorn träffar varje läkare regelbundet och går igenom dennas aktuella sjukskrivningar ex. 30 minuter eller mer, 1 gång/ månad. Mellan dessa möten kan man ha kontakt via messenger.

 

Äldre sjukskrivningar primärvård/psykiatrisk mottagning

 

 • Gå igenom alla sjukskrivna patienter med respektive läkare regelbundet ex. en gång i kvartalet.
 • Följ upp sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen och vilka insatser som pågår och/eller behöver initieras. Insatser kan exempelvis vara:

          - kartläggande samtal

          - bedömning av annan profession eller teambedömning

          - kontakt med arbetsgivare/AF/Soc

          - initiera avstämningsmöte med FK

Tips! Skriv ut lista från Rehabstödet och lämna till läkaren innan mötet:           "välj aktuell läkare, välj sjukskrivningslängd från 28 dagar, filtrera på slutdatum, skriv ut".

 

Sjukskrivningar på klinik

 

Rehabstödet kan användas att följa sjukskrivningar regelbundet på klinik.

Om man har behörighet till olika vårdenheter kan man enkelt växla mellan dem (och eventuella underheter) genom att klicka på ”Byt vårdenhet” längst upp på sidan och där välja aktuell vårdenhet/underenhet.

 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

Sjukskrivning är en del av vård och behandling, som används när det finns ett medicinskt behov. Målet är i första hand att återfå/bibehålla arbetsförmåga i sitt arbete eller som arbetsökande.

Erfarenheter av praktiskt arbete och forskning visar att ju längre tid den sjukskrivna är borta från arbetet/arbetsökande på grund av sjukdom, desto svårare är det att komma tillbaka på grund av sjukskrivningens "bieffekter" exempelvis dåligt självförtroende, depression, social isolering, risk för att tappa kontakten med arbetslivet. Därför är det viktigt med en plan och vid behov initiera insatser med andra berörda aktörer tidigt.

Exempel på vad en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan kan innehålla:

 • Yrke och arbetsuppgifter (inkl. tjänstgöringsgrad)
 • Arbetsmiljö (ex fysiskt/psykiskt)
 • Sjukskrivning (ex planering/nedtrappning)
 • Målsättning
 • Planerad behandling och åtgärder
 • eventuella behov av samverkan med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller socialtjänst.
 • Planerad uppföljning

Exempel på initial sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan (pdf)

En sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan förtydligar:

 • För patienten i dennas journal via nätet
 • Vid läkarbyte för en sjukskriven patient – filtrera på sökordet sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan i Cosmic.
 • För sjuksköterskor i telefonrådgivningen och rehabkoordinatorn när patienten ringer och frågar vad som är tänkt/planerat. Om sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen är beskriven i journal behöver läkaren inte tillfrågas.

Uppföljning

Målet är att en dokumenterad sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan ska finnas i 70% av alla sjukfall över 28 dagar.

Sökordet kan användas av både läkare och annan personal. Ett fast värde i sökordet måste väljas för att planen ska registreras i Diver.

Sjukskrivningprocessen  - primärvård

klicka på bilden för att göra den större

 

Uppdaterad: 2019-01-08
Susanne Leander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion