Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Ledning, rutin och styrning

För att utforma en rättssäker, patientsäker och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess är det viktigt att styrning och ledning finns.

Varje vårdenhet bör ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, där rutiner för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess ingår.

En rutinbeskrivning för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen lägger grunden för arbetet med bättre sjukskrivningar och hjälper till skapa ordning kring vårdenhetens rutiner och kunskap inom området. Rutinbeskrivningen hjälper till att säkerställa att patienter får en patientsäker och individbaserad vård och behandling av hög kvalitet, där sjukskrivning är en aktiv del av vård och behandling.  

Regionövergripande ledningssystem för sjukskrivning - övergripande rutinbeskrivningar

Enhetsspecifik rutinbeskrivning för sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen

Uppdragsbeskrivning rehabkoordinator

Kvalitetssäkringsuppdrag på vårdenhet för rehabkoordinator (begränsad behörighet, nytt fönster)

 

 

Kontakt

Ann-Britt Ekvall
Processledare
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
010-242 41 37, 070-612 41 37
ann-britt.ekvall@rjl.se

SKL

Film
Verksamhetschefens perspektiv - Att arbeta som rehabkoordinator (SKL play, nytt fönster) - riktar sig till både chef och rehabkoordinator

Skrift
Att leda funktion för koordinering - stöd för verksamhetschefer och landstingsledning, 2017 (SKL, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-07-27
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik