Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Program och behörigheter för rehabkoordinator

Support:

Diver

Cosmic primärvård och Cosmic specialiserad vård har alla tillgång till.

Tillgång till Cosmic särskild behörighet, som innebär åtkomst till personnummer, ska godkännas av närmsta chef och sedan beställer din IT-kontaktperson den behörigheten via Tjänstekatalogen: Hem>IT & Telefoni>Beställning>Behörigheter.

Den särskilda behörigheten i Diver kostar inget.

   
Rehabstöd För att få tillgång till Rehabstöd krävs att du finns registrerad i HSA och är kopplad till ett medarbetaruppdrag som har inställningen "Vård och behandling"

Medarbetaruppdraget sätts per vårdenhet, och du kan ha medarbetaruppdrag på en eller flera vårdenheter. Dessa medarbetaruppdrag heter MIU_Medarbetaruppdrag för_”enhetens namn”, vilket din IT-kontaktperson/HSA-administratör tilldelar. 

Din IT-kontaktperson/HSA-administratör måste också beställa en systemroll i HSA, vilket görs via ett beställningsformulär för Rehabstöd i tjänstekatalogen.

Enklast når du sedan Rehabstödet genom att lägga till Rehabstöd i ”mina system och program" på intranätet.

SITHS-kort och säkerhetskod krävs för inloggning. Välj medarbetareuppdrag för aktuell vårdenhet.

   
Intygsstatistik

För Intygsstatistik krävs det ett Medarbetaruppdraget som börjar med MIU_Statistiktjänsten_”enhetens namn”. Medarbetaruppdraget sätts per vårdenhet, och du kan ha medarbetaruppdrag på en eller flera vårdenheter, vilket din IT-kontaktperson/HSA-administratör tilldelar.

För att få tillgång till Statistiktjänsten måste även behörigheten beställas via ett beställningsformulär för Statistiktjänst i tjänstekatalogen, vilket din IT-kontaktperson/HSA-administratör kan göra.    

Enklast når du sedan Statistiktjänsten genom att lägga till Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning i ”mina system och program" på intranätet.

SITHS-kort och säkerhetskod krävs för inloggning.

   
Webcert Fråga och svar

Alla som har ett Medarbetaruppdrag med inställning "Vård och behandling" samt ett SITHS-kort kan logga in i Webcert. 

Om inte måste du för att få tillgång till Webcert vara registrerad i HSA och är kopplad till ett medarbetaruppdrag som har inställningen "Vård och behandling"

Medarbetaruppdraget sätts per vårdenhet, och du kan ha medarbetaruppdrag på en eller flera vårdenheter. Dessa medarbetaruppdrag heter MIU_Medarbetaruppdrag för_”vårdenhetens namn”.

SITHS-kort och säkerhetskod krävs för inloggning. Välj medarbetaruppdrag för aktuell vårdenhet.

 

Uppdaterad: 2019-05-07
Susanne Leander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion