Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Mallar och formulär

Samtycke

Information till patient

Information till arbetsgivare - tidiga insatser

Trepartssamtal/-möte

Kartläggning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEDS ger indikation om i vilken grad upplevda symtom är förenliga med kriterierna för utmattningssyndrom. Testet består av nio frågor och vid summerade 19 poäng eller högre anses det föreligga risk för utmattningssyndrom.

 

Uppdaterad: 2018-07-24
Susanne Leander, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik