Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Viktiga datum, hur rapportera samt ersättning

Primärvård får medel via de insatser som utförs. Klinik får medel till tjänster.
 

Checklista för handlingsplan 2019 samt möjliga medel (begränsad behörighet, nytt fönster)

2019

PR-team® rapporteras enligt rutin till respektive processledare under året (pdf, nytt fönster). Utbetalning sker fyra gånger om året.

Datum Ämne
Januari  
190131

Föreläsning om utmattningssyndrom i samband med allmänläkarnas FAKTA-dag, kl 13.30-16.15, Nässjö Träcentrum. Anmälan via lärandekalendern.  

Februari  

190205

Föreläsning om utmattningssyndrom i samband med allmänläkarnas FAKTA-dag, kl 13.30-16.15, Qulturum Jönköping. Anmälan via lärandekalendern.  

190220 Konferens inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, Qulturum Jönköping.

Målgrupp: rehabkoordinator och ansvarig chef för sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet på vårdenheten. För chefer är eftermiddagen viktigast.

190226
Frukostmöte Uppstart Arena för Jönköpings-området kl 08.00-10.00, med start frukost 07.30. Obligatoriskt så långt det är möjligt för primärvårdens och psykiatrins rehabkoordinatorer. Anmälan senast 12 feb.
Mars  
190327 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området - primärvård, Regionens Hus, sal E, kl 13.30-16.00.
190331 Gällande klinik: Frågor besvaras för handlingsplan och skickas in till ansvarig processledare. 
April  
190404 Nätverksträff Höglandet primärvård (webbmöte)
190405 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 1 (jan-mars 2019)
190408 Nätverksträff rehabkoordinatorer, somatiska kliniker, Ryhov 13.00-16.00
190426 Rehabkoordinatorsnätverk - psykiatrin, Vrigstad. kl 09.00-13.00
Maj  
   
Juni  
190605 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Hus B2 framför Qulturum, konferensrum Svalan, Ryhov kl 13.30-16.00.
190605 Nätverksträff för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Höglandssjukhuset, Gula villan, hus 17 kl 09.00-12.00
190612 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Konferensrum Sinnet, C6, Värnamo sjukhus kl 09.00-11.30
Juli  
Augusti  
190816 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 2 (april-juni 2019)
190827 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Iris (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
190828 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Qulturum, konferensrum Visionen kl 13.30-16.00
September  
190905 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00
Oktober  
191001

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan: Mätning görs av processledningen. Medel fördelas om 70% av sjukfall med vårdåtagande ”sjukskrivning >28 dagar" har en dokumenterad plan.

Trepartssamtal/-möte och Tidiga insatser: Mätning görs av processledningen för perioden 1 okt 2018 - 30 sept 2019.  Insatserna ska vara återkommande under mätperioden.

191004 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 3 (juli-sept 2019)
191010 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård, Värnamo sjukhus, konferensrum Lungan (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
191021 Nätverk för rehabkoordinatorer, somatiska kliniker, kl 13.00-16.00, Vrigstad
191023 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård, Ryhov konferensrum Trumpeten (målpunkt U, Hus F6) kl 13.30-16.00
191024 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård (webb-möte) kl 09.00-11.00
191025 Nätverk för rehabkoordinatorer, psykiatrin, kl 09.00-12.00, Vrigstad
November  
December  
191203 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Lungan (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
191211 Nätverk för rehabkoordinatorer Jönköpings-området - primärvård och klinik, Ryhov konferensrum Cymbalen (plan 5, bredvid matsalen) kl 13.30-16.00
191212 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00
2020  
2020-01-03

Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 4 (okt-dec)

 

Uppdaterad: 2019-06-20
Susanne Leander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion