Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Viktiga datum, hur rapportera samt ersättning

Primärvård får medel via de insatser som utförs. Klinik får medel till tjänster.
 
Senast 190104 Ersättning primärvård

Jämställd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Våld i nära relationer ska särskilt beaktas. Om vårdcentralen gör en insats lämnas mailas följande uppgifter till respektive processledare: "vad ni gjort, vilka som deltog och hur ni ska jobba vidare". Utbetalning sker 4 gånger om året.

10 000 kr

PR-team® rapporteras enligt rutin till respektive processledare under året (pdf, nytt fönster). Kvot beräknas efter nyckeltal. Utbetalning sker fyra gånger om året.

10 000 kr

För kvot, se nyckeltal och möjliga medel 2018 (begränsad behörighet, nytt fönster)

ReDO™ - vardagsrevidering som utförts enligt instruktion, se sida 22 i Handbok för rehabkoordinering 2018. Rapporteras till respektive processledare i särskild excelfil (begränsad behörighet, nytt fönster).

För ersättning, se nyckeltal och möjliga medel 2018 (begränsad behörighet, nytt fönster)

 

Datum Ämne Ersättning för primärvård
Januari    
180104

Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 4 (okt-dec 2017)

Rapportering ReDO™ - vardagsrevidering

 
180116 Frukostmöte angående Arbetsförmedlingens uppdrag för individer långt i från arbetsmarknaden, kl 07.30-ca 09.30. En möjlighet för Jönköpings-området via Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Jönköping). För inbjudan och anmälan se här.  
180124 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området, Qulturum, konferensrum Visionen kl 13.30-16.00  
180125 Rehabkoordinatornätverk Höglandet, Gula villan kl 9.00-12.00  
Februari    

180201 eller
180206

Föreläsning om kronisk smärta i Hook respektive Jönköping kl 08.30-13.30 (inkl lunch). Länk till inbjudan finns här

 
180223 Konferens inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, Hotell Högland Nässjö. Länk till inbjudan finns här.

Målgrupp: rehabkoordinator och ansvarig chef för sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet på vårdenheten. För chefer är eftermiddagen viktigast.

 
180228
Konferens ”Kultur för hälsan”, Värnamo. För intresserade. Länk till program och anmälan finns här.
 
Mars

 

 
180308 Frukostmöte Uppstart Arena för Jönköpings-området kl 08.00-10.00 - med start frukost 07.30. Obligatoriskt så långt det är möjligt för primärvårdens och psykiatrins rehabkoordinatorer. Anmälan senest 20 feb. Inbjudan finns här  
180322 Rehabkoordinatornätverk Värnamo-området, Värnamo Sjukhus, Ögonvrån, kl 13.30-16.00  
180322 Rehabkoordinatornätverk Höglandet, via nätet  
180331 Gällande klinik: Frågor besvaras för handlingsplan och skickas in. Frågorna finns här.  
April    
180406 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 1 (jan-mars 2018)  
180411 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området, Länssjukhuset Ryhov, Cymbalen (plan 5, bredvid matsalen) kl 13.30-16.00.  
180418-180419 Koordinering av rehabiliteringsprocessen 7,5 hp del 1, Hotell Savoy, Brunnsgatan 13-15, Jönköping, kl 9.00-16.30. Anmälan sker via lärandekalendern.  
180425 Medverkan på FK och Afs metoddag i Jönköpings-området kring bl.a Gemensam kartläggning, kl 13.00-16.00.   
Maj    
180516 Frukostmöte angående Socialtjänstens uppdrag för individer långt i från arbetsmarknaden, kl 07.30-ca 09.30. En möjlighet för Jönköpings-området via Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Jönköping). Inbjudan finns här.  
180516-180517 Koordinering av rehabiliteringsprocessen 7,5 hp, del 2, Hotell Savoy, Brunnsgatan 13-15, Jönköping, kl 9.00-16.30.  
180530 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området, Hus M9 Herrgården, Landshövdingerummet, Ryhov kl 13.30-16.00  
180531 Rehabkoordinatornätverk Värnamo-området, Värnamo Sjukhus, Ögonvrån, kl 13.30-16  
Juni    
180607 Rehabkoordinatornätverk Höglandet, Gula villan kl 9.00-12.00  
180613 Koordinering av rehabiliteringsprocessen 7,5 hp, Del 3, Hotell Savoy, Brunnsgatan 13-15, Jönköping, kl 9.00-16.30.  
  Statistik- och analysfrågor skickas ut i juni 2017, som ska rapporteras in 171031  
Juli    
Augusti    
180815 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 2 (april-juni 2018)  
September    
180905 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området - primärvård och klinik, Hus B2 framför Qulturum, konferensrum Svalan, Ryhov kl 13.30-16.00.  
180906 Rehabkoordinatornätverk, Höglandet, Gula villan kl 9.00-12.00  
180906 Rehabkoordinatornätverk, Värnamo, Konferensrum Iris Värnamo Sjukhus kl 13.30-16.00  
Oktober    
181005 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 3 (juli-sept 2018)  
181022 Rehabkoordinatorsnätverk - somatiska kliniker, Ryhov  
181024 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området - primärvård, Hus B2 framför Qulturum, konferensrum Svalan, Ryhov kl 13.30-16.00.  
181025 Rehabkoordinatorsnätverk, Värnamo, Konferensrum Iris Värnamo Sjukhus kl 13.30-16.00  
181031

Statistik- och analysfrågor skickas ut i juni 2018. Svaren på frågorna mailas åter till respektive processledare senast 31 oktober 2018.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan: Mätning görs av processledningen. Medel fördelas om 70% av sjukfall med vårdåtagande ”sjukskrivning >28 dagar" har en dokumenterad plan.

Tidiga insatser: Mätning görs av processledningen för perioden 1 okt 2017 - 1 okt 2018.  Medel fördelas om vårdcentralen implementerat arbetssättet med tidiga insatser, med insatser fördelat under mätperioden.

För ersättning, se nyckeltal och möjliga medel 2018 (begränsad behörighet, nytt fönster)
November    
181108 Rehabkoordinatorsnätverk - primärvård, Höglandet  
181114 Medverkan på FK och Afs metoddag i Jönköpings-området kring bl.a Gemensam kartläggning, kl 13.00-16.00.   
181130 Rehabkoordinatorsnätverk - psykiatrin, Vrigstad.  
December    
181206 Rehabkoordinatorsnätverk, Höglandet Gula villan, 9-12  
181212 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området - primärvård och klinik, Hus B2 framför Qulturum, konferensrum Svalan, Ryhov kl 13.30-16.00.  
181214 Rehabkoordinatorsnätverk, Värnamo, Konferensrum Iris Värnamo Sjukhus kl 09-12  
2019    
190104

Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 4 (okt-dec 2018)

Rapportering ReDO™ - vardagsrevidering

 

 

Uppdaterad: 2018-09-24
Susanne Leander, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik