Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Hematologi, Region Jönköpings län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk processgrupp hematologi och regional medicinsk programgrupp hematologi.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Antikoagulation

Mer om koagulation

Läkemedel vid antikoagulation:

Handläggning av warfarin-/NOAK-patienter inför kirurgi

Trombembolisk sjukdom

Maligna blodsjukdomar

  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Lymfom
  • Myelodysplastiska syndrom (MDS)
  • Myelom
  • Polycytemia vera och Myelofibros (PCV, MF)

Övrig hematologi

  • Sickelcellskris
Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård