Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Instruktionsfilmer

 


WebSesam

Filmer om WebSesam
för hjälpmedelsförskrivning


SesamLMN

Filmer om SesamLMN
för beställning och förskrivning
av produkter
kring särskild näring


Informationsfilmer

Filmer om utprovningen
på Hjälpmedelscentralen

 

 

 

 

 


Instruktionsfilmer

Filmer med instruktion om
handhavande/metod


Produktfilmer

Filmer kring specifika produkter


 

Widgitsymboler från Hargdata (används för att stödja kommunikation, kognition, läsande och skrivande)

 

 

 

WebSesam               

 

SESAM-LMN      

Instruktionsfilmer Instruktionsfilmer       Instruktioner    
Logga in Nutrition  
Vilka hjälpmedel har min patient? Förskrivning Förskrivning nutrition
Lagersaldo på eget lager Sök artikel Bidrag celiaki
Förskriva från eget lager Uttag ur Sesam-LMN  
Förskriva hjälpmedel som inte finns i lager Inkontinens  
Komplettera med tillbehör Förskrivning  
Ta individmärkt hjälpmedel i retur Uttag ur Sesam-LMN  
Ta tillbehör eller komponent i retur Diabetes  
Utskrift av retursedel   Förskrivning diabetes
Byta mottagare eller förskrivare    
Skriva ut lånevillkor    
Beställa reparation    
Vad är en avvikelse?    
Anmäl en avvikelse    
Sök artikel, hur söker jag?    
Sök artikel, vad ser jag?    
Sök artikel i varukatalogen    
Sök artikel via hjälpmedelsbilden    

 

 

 

 

 

 

 

Informationsfilmer

Utprovning på Hjälpmedelscentralen, för patienter

 

 

 

 

Instruktionsfilmer

 

 

 

 

Produktfilmer

Rullstol Cross 5 (Etac)

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-04-27
Pernilla Volmevik Lundberg, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service