Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nationell patientöversikt, NPÖ

Informationen har flyttat:

IT-stöd på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-05-20
Kerstin Adolfsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion