Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Informationsmängder i nya versionen av Nationell patientöversikt

Övergången till den nya Nationella patientöversikten november 2015 har inneburit ett visst informationsbortfall av tekniska skäl. Rent praktiskt innebär detta att alla de informationsmängder som visas tidigare inte kommer att synas. Allt eftersom tekniken tillåter kommer de gamla informationsmängderna samt nya att släppas på. Det är viktigt att reservrutiner upprättas under den tid som informationsbortfallet pågår.

I tabellen framgår produktionsdatum för vissa av de gamla informationsmängderna.

Innehåll:

Vy Innehåller information från Region Jönköpings län Datum

Vård- och omsorgstagare

Ja

Information från 2014-07-01

Diagnoser Ja

Information från 2014-07-01

Vård- och omsorgsdokument Ja

Information från 2014-07-01

Vård- och omsorgskontakt Ja Information från 2014-07-01
Klinisk kemi (provsvar) Ja  
Röntgensvar Ja  

 

 

Bortfiltrerade verksamheter:

- Genetiska utredningar /onkogenetisk mottagning

- Psykologmottagningen Jönköping

- Barnahus

- Ungdomsmottagningarna i länet

Information skriven i mallarna "känslig information" och "Extra känslig information" visas inte. Dokument, bilagor och blanketter visas inte heller. Observera att signerade och osignerade anteckningar visas.

Preliminär tidplan
Informationsmängd NPÖ NPÖ 2.0
Journalanteckningar Ja Klart
Vårdkontakter Ja Klart
Diagnoser Ja Klart
Remisser - svar Ja Klart
Labbsvar - klinisk kemi Ja Klart
Röntgensvar Nej Klart
Remisser - status Nej Datum ej klart
Läkemedel Ja höst 2018
Vaccinationer Nej Klart

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-06-05
Kerstin Adolfsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion