Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

E-utveckling och IT-stöd

E-hälsorådet

E-hälsorådet ansvarar för koordinera av regionens och kommunernas agenda för eHälsaområdet så att resurser utnyttjas effektivare mot förverkligande av den gemensamma visionen.

E-hälsorådet

E-utvecklingsrådet

E-utvecklingsrådet arbetar aktivt med e-förvaltningsområdet i Jönköpings-regionen med syfte att öka nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.

E-utvecklingsrådet i Jönköpings län

Regional digital agenda

Den regionala digitala agendan sammanfattar de prioriteringar vi i Jönköpings län är överens om att göra för att nå upp till det nationella målet: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regional digital agenda för Jönköpings län (nytt fönster)

Nationell patientöversikt (NPÖ) sydöstra sjukvårdsregionen

Gemensam information om Nationell patientöversikt NPÖ för Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar

Nationell patientöversikt (NPÖ) sydöstra sjukvårdsregionen

 

 

Uppdaterad: 2017-11-15
Sven-Åke Svensson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion