Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nationell patientöversikt, NPÖ

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett verktyg som gör det möjligt att för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. 

 

Nationell patientöversikt (NPÖ) i sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett verktyg som gör det möjligt att för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. 

Nedanstående information är gemensam för Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar:

Mer information

Kontakt

Region Jönköpings län:
Kerstin Adolfsson
kerstin.adolfsson@rjl.se
010-2424024

Landstinget i Kalmar län:
Johanna Sand
johanna.sand@ltkalmar.se
0480-831 27

Region Östergötland:
Patientjournalen – funktion översiktsstöd
ÖversikterPj@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2018-10-10
Kerstin Adolfsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion