Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Frågor och svar om NPÖ

Varför ska man använda NPÖ?

NPÖ kompletterar det vanliga journalsystemet när det gäller utomlänspatienter. Genom att använda NPÖ minskar behovet av fax, papper och telefon när patienter rör sig mellan vårdgivare, exempelvis inom sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping, Kalmar). Ledtider kan förkortas i och med en snabbare informationsöverföring.

Är det lätt att jobba i NPÖ?

Det är enkelt att logga in i och lätt att använda NPÖ. Den ger en snabb överblick över den patientdata som visas, har en tydlig tidslinje, och erbjuder många möjligheter för filtrering av information.

Vad kan man se i NPÖ?

Gemensamt för alla patienter i Sydöstra Sjukvårdsregionen är att man kan se patientens kontaktuppgifter, journalanteckningar samt diagnoser. Vilken information som därutöver visas i NPÖ beror på vad respektive vårdgivare för närvarande har valt att dela. NPÖ visar information från landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare över hela landet.

Vad säger sekretessreglerna om NPÖ?

I och med sammanhållen journalföring är man som vårdpersonal behörig att se uppgifter från en annan vårdgivare om man har patientens samtycke, är delaktig i vården och har behov av uppgifterna.
Samtycket kan inhämtas av någon annan och ska dokumenteras i bakgrundsinformationen eller gemensamma dokument enligt de rutiner som finns i respektive region. Samtycket ska även framgå i remissen.

Kommer mer information bli tillgänglig i NPÖ?

NPÖ kommer att utvecklas ytterligare, med strävan att mer och mer information ska bli tillgänglig. När du kommer igång med NPÖ kan du vara med och påverka och fortlöpande ta del av all utveckling.

Vad kan man filtrera eller söka på i NPÖ?

Man kan filtrera på vårdenhet, befattning och dokument samt använda fritextsökning för att enkelt hitta den information man söker i NPÖ.

 

 

 

Uppdaterad: 2018-07-17
Kerstin Adolfsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion