Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Informationsmängder som visas inom sydöstra sjukvårdsregionen:

Information:

Kalmar

Jönköping

Östergötland

Patientens kontaktuppgifter (namn, personnummer) visar visar visar
Vårdkontakter visar visar visar
Journalanteckningar visar visar visar
Diagnoser visar visar visar
Läkemedel visar visar ej visar ej (uppgraderar Cosmic R8.1)
Klinisk kemi (provsvar) visar visar visar
Konsultationsremisser visar ej visar visar
Röntgensvar visar ej visar visar
Uppmärksamhetssignal visar ej visar ej visar
Vaccination visar ej visar visar
Obstetrik visar ej visar ej visar ej
Röntgenbilder visar ej visar ej visar ej
PADL och funktionsnedsättning (kommunal info) visar ej visar ej visar ej
Vård- och omsorgstjänst (kommunal info) visar ej visar ej visar ej
Vårdplaner ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt
Mikrobiologi (provsvar) ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt
Patologisk anatomisk diagnos (PAD) ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt
Remisstatus (visas i JVN) ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt
Tillväxtkurva ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt ej tekniskt möjligt
PMO (Barnhälsovård) visar ej visar visar ej

 

Uppdaterad: 2018-12-07
Kerstin Adolfsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion