Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Guide för att hitta journalanteckningar under "dokument" vid filtrering i NPÖ

Filtrera på:

Besöks-
anteckning
Inskrivning Slutvårds-
anteckning
Utredning Åtgärd/
behandling
Samordning Samman-
fattning
Åtgärd utan fysiskt möte
Du söker:                
Operationer         X      
Vårdtillfälle X X X X X X X X
Inskrivnings-anteckning
Epikris
  X X          
Omvårdnads-
anteckning
X X X X X X X X
Dag-
anteckning
X     X X   X  
Besöks-
anteckning
X     X X      
Vårdplaner     X   X X    
Utredningar       X X      

 

Uppdaterad: 2018-07-17
Kerstin Adolfsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion