Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Samtycke kopplat till remisshantering

För att ta del av informationen om en viss patient i NPÖ måste du ha:

  • en vårdrelation med patienten

  • behov av informationen, dvs. den har betydelse för bedömning, vård och behandling av patienten

  • patientens samtycke

Det är din verksamhetschef som beslutar om du ska ha tillgång till NPÖ.

Om du vill gå in i NPÖ och läsa ska du kontrollera att samtycke inhämtats från patienten. Remissen du får av en annan vårdgivare inom Sydöstra sjukvårdsregionen ska innehålla om patienten har lämnat samtycke eller inte.

Tänk på att patienten när som helst kan ta tillbaka sitt samtycke.

Uppdaterad: 2017-04-03
Kerstin Adolfsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion