Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Frejametodiken - en hälsofrämjande metodik

Frejametodiken

 

 

Kontakt Frejametodiken

Paula Bergman
Regionens hus
Strategi, utbildning och implementering i Frejametodiken
010-242 42 11
paula.bergman@rjl.se

Peter Ivan Ericson
Dramatiker och regissör
Innehåll och utbildning
peter.ericson@rjl.se

Sofie Pallander
Konstnärlig ledare, Freja Musikteater
Ensembeln Freja Musikteater

Uppdaterad: 2019-01-18
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion