Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Fem viktiga frågor

Varför?

Fem viktiga frågor kan användas som en metod för att kartlägga det uppdrag som ska utföras. Kartläggningen används som utgångspunkt för att alla som ingår i uppdraget ska förstå sammanhanget. Fem viktiga frågor hjälper till med att ta fram en nulägesöversikt. 

Fem viktiga frågor har tagits fram med metoden 5P som utgångspunkt.

Hur?

Berörda personer inom området bör samlas och tillsammans svara på följande fem frågor:

 1. Vilket är syftet/målet/uppdraget?
 2. För vilka ska vi uppnå syftet/målet/uppdraget? Vilka är deras unika behov?
 3. Vilka kompetenser/aktörer behövs för att nå syfte/mål/uppdrag utifrån de unika behoven?
 4. Vilka är verksamhetens processer/hur ser processen ut i vilka/vilken vi genomför arbetet i för att nå syfte/mål/uppdrag?
 5. Hur ser våra mönster/strukturer ut?
  - Värderingar, kultur, attityder, organisation, arbetssätt 
    samt omvärldsanalys - tidigare erfarenheter inom 
    området. Vad har vi själva gjort? Vad har andra gjort?
  - Resultat/data 

Kontakt

Qulturum
qulturum@rjl.se

Mallar och instruktioner

Mall för fem viktiga frågor

Mer information

5P assessment, Clinical Nurse Leader

Uppdaterad: 2018-10-11
Pernilla Sandquist, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion