Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

 

Att prioritera på individnivå

- Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

På den här sidan har vi samlat alla dokument som använts vid olika kurs- och uppföljningstillfällen. Här finns också brev och presentationer.

En del filmer är publicerade via Dropbox, om du inte har ett dropboxkonto så använd knappen "ladda ner" och sedan "direktnedladdninng"

 

Utvecklingskraft  

Prioriteringskonferensen i Kalmar

Varför ska vi använda beslutsstödet?


-en inspirationshalvdag, 12 oktober 2017

 

Utbildning för nya metodstödjare
 

6 & 20 oktobler 2016

Utbildning för metodstödjare
 

14 september 2017

 

9 februari 2017

11 november 2016

12 - 13 mars 2015

3 november 2015

10 mars 2016

Information till chefer

Uppföljningsenkät

Enkät september 2015

 

Kontakt HMC

Metodstödjare

Kontaktuppgifter metodstödjare.pdf

 

Blanketter

 

Uppdaterad: 2018-06-19
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service