Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

 

Att prioritera på individnivå

- beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

 

 

Aktiviteter våren 2018

Vid metodstödjarträffen den 6 februari enades vi om att erbjuda ett nytt sätt att arbeta med beslutsstödet på arbetsplatserna. Vid exempelvis en arbetsplatsträff kan vi från Hjälpmedelscentralen medverka via videosamtal och då gemensamt med er gå igenom ett bestlutsstöd på ett fiktivt eller avidentifierat fall genom att medarbetarna registrerar sina "kryss" via Mentimeter i sin mobiltelefon.

Om ni vill prova detta, kontakta Pernilla Lundberg eller Carina Svensson på Hjälpmedelscentralen. Ni behöver skicka ett fall till oss i förväg. Ni behöver också ha en utrustning  som lämpar sig för videomöte (dator, projektor, högtalare och helst också web-kamera) och mobiltelefoner med nätuppkoppling.

Först ut var Team 10 i Jönköpings kommun.
Här är deras fall och beslutsstöd.

 

Summering av höstens aktiviteter

Under hösten 2017 har vi haft många aktiviteter inom området beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning. Det har varit jätteroligt och syftet har varit att hjälpa metodstödjarna att få lite "fart" på användningen av beslutsstödet. Här kommer en summering av genomförda aktiviteter och lite att tänka på framöver.

Förenklingar i beslutsstödet

 • Manualen är nu uppdelad i två tydliga avsnitt
 1. ett avsnitt som beskriver bakgrund, syfte och beslut om införande/användning
 2. ett avsnitt som är en ren manual/vägledning i hur man använder beslutstödet och blanketten
 • Förenklat språket både i blankett och manual
 • Förtydligat hjälptexterna i blanketten
 • Tydligare koppling mellan "handboken" och beslutsstödet
 • Tagit fram tabell för bedömning av svårighet

 

Genomförda aktiviteter under hösten

 • Utbildning metodstödjare Malmö stad 22 augusti
 • Uppföljning för metodstödjare 14 september
 • Chefsdag 22 september
 • Inspirationshalvdag 12 oktober
 • Utbildning av nya metodstödjare 18 oktober och 1 november
 • Presentation av vårt arbete med beslutsstödet för Sveriges syncentralschefer 10 oktober
 • Föreläsning på Nationella prioriteringskonferensen 24-25 oktober

Positiva intryck från höstens aktiviteter

 • många deltagare och stort engagemang vid samtliga aktiviteter både på länsnivå och nationellt
 • bra respons på genomförda förenklingar
 • beslutsstödet sprider sig i Sverige
 • nya metodstödjare har utbildats, nu har vi två på många arbetsplatser
 • vi lär oss hela tiden och ser nyttan med beslutsstödet även om det är svårt
 • vi lyckades inspirera på vår inspirationsdag - med hjälp av Allan och Mentimeter
 • intresserade chefer!

Nästa steg att jobba vidare med

Utvärderingen av inspirationsdagen visade att 20% av de som deltog inte hade fått utbildning på sina arbetsplatser och att 30% inte hade använt beslutsstödet någon gång. En viktig information för oss att få - framför allt till er metodstödjare!

Vi kommer att försöka att "hålla cheferna varma" genom att skicka en höstsammanfattning direkt till dem. Vi kommer att anordna en chefsdag även 2018. Vi planerar för att genomföra steg 2 av kalibreringen under senvåren 2018.

Uppföljningsdag för metodstödjare

Nästa uppföljningsdag för metodstödjare är inplanerad till 6 februari 2018.

Utbildning för nya metodstödjare

Vi planerar inte att anordna någon utbildning för nya metodstödjare under våren. Hör av er om det finns behov av detta. Beroende på hur behovet ser ut blir det eventuellt under hösten 2018.

 

Utbildning för nyanställda på arbetsplatserna

På respektive arbetsplats ansvarar metodstödjarna för utbildning i metoden av nyanställda. Kontakta metodstödjarna.

Ny omgång kalibrering - utvärdering av användningen av beslutsstödet

För att veta att användningen av beslutstödet leder till mer likvärdiga förskrivningar genomförde vi en uppföljning under sommaren 2016. Del 2 av kalibreringen planeras till våren 2018.

"Kalibreringen" går till så att alla förskrivare som fått utbildning ska göra en eller flera bedömningar av utskickade fall. De genomförda bedömningarna skickas in till HMC som sammanställer resultatet.

Syftet är att se hur

 • stor spridning det finns i bedömning av svårighetsgrad
 • stor spridning det finns i bedömning av prioriteringsgrad
 • metoden efterlevs

Vi följer också upp

 • om det finns olikheter i bedömning mellan de olika arbetsplatserna i länet.
 • om det finns olikheter i bedömning mellan olika yrkesgrupper.

"Kalibreringen" återupprepas under våren 2018 för att se om vi uppnår större likhet när förskrivarna fått mer vana i att använda instrumentet.

Vi har stöd av Qulturum i Region Jönköpings län och Prioriteringscentrum i Linköping vid genomförande av uppföljningen.

 • Kontakt HMC

Metodstödjare

Kontaktuppgifter metodstödjare.pdf

 

Blanketter

Övriga dokument

Uppdaterad: 2018-06-19
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service