Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Livsmedel för särskilda näringsändamål

Bakgrund och beslut Metoden och modellen webSESAM

Bakgrund och beslut

Projekt SärNär
 

xxxxxxxx


SESAM-LMN
 

Dokumentation Kurser Kontakt

Dokumentation

 


Planerade aktiviteter


Kontaktuppgifter

Widgitsymboler från Hargdata (används för att stödja kommunikation, kognition, läsande och skrivande)

 

Uppdaterad: 2016-09-01
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service