Region Jnkpings ln Senior/närstående
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Rutiner för samtycke, utträde och utdrag ur Senior alert

Samtycke till registering

En vårdgivare är skyldigt att informera personer om registrering i ett kvalitetregister. Vårdgivaren behöver inte få ett aktivt ja från den tillfrågade, s.k. opt-out. Om personen avböjer att delta ska det dokumenteras i journalen på ett lämpligt ställe. Det är viktigt att skilja på Samtycke till registrering i ett kvalitetsregister och Samtycke till informationsöverföring vid dokumentation i journalen.

Utträde ur registret

Om patienten ångrar ett tidigare givet samtycke och eller av annan anledning vill utträda ur registret skickas blanketten Begäran om utträde till Senior alert. Blanketten hittar du till höger på denna sida. Avsändare är patienten själv. Begäran om utträde skickas efter administration av Senior alert vidare till UCR (Uppsala Clinical Research Center) för hantering. Efter hantering skickar UCR en bekräftelse på utträdet till patientens folkbokförda adress.

Begäran om utdrag

Om en person önskar ta del av registerade uppgifter i kvalitetsregistret Senior alert kan hen begära ett utdrag genom att skicka in blanketten Begäran om utdrag till Senior alert. Blanketten hittar du till höger på denna sida. Avsändare är patienten själv. Begäran om utdrag skickas efter administration av Senior alert vidare till UCR (Uppsala Clinical Research Center) för hantering. Efter hantering skickar UCR materialet för utdraget till patientens folkbokförda adress.

Blanketter Begäran om utdrag/utträde

Begäran om utträde ur registret

Begäran om utdrag ur registret

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare